Save the date – Järnvägsforum Norr 30–31 mars i Luleå

Planeringen inför Järnvägsforum Norr 2023 är igång och eventet kommer att hållas på Kulturhuset i Luleå den 30-31 mars, lunch till lunch. Registrering är nu öppen.

Temat för Järnvägsforum Norr 2023 kommer vara infrastrukturpolitiken i en föränderlig tid. Hur ska behoven som den gröna omställningen skapar bemötas och hur ska Sverige tillgodose ökade krav på militär mobilitet?

Det kommer finnas tydliga EU-kopplingar med medverkan från två nyckelspelare: Pat Cox, samordnare för utbyggnad av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet som löper genom Sverige upp till Luleå och vidare till Narvik i Norge samt Uleåborg, samt Catherine Trautmann, samordnare för utbyggnaden av stomnätskorridoren Nordsjön–Östersjön som löper genom Finland och vidare till Luleå och Luleå hamn.

Andra talare är bland annat: 

Andreas Carlson (KD), Infrastruktur- och bostadsminister

Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker 

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Åsa Ågren Wikström (M), regionråd Region Västerbotten

Lotta Rönström, North Sweden European Office modererar samtalen tillsammans med Joakim Berg, Norrtåg.

Vikten av gränsöverskridande förbindelser, inte minst när Sverige är på väg in i NATO, kommer belysas under eventet. Samtidigt har Sverige i sin roll som ordförande ledartröjan inom EU under parollen greener, safer and freer. Hur kan infrastrukturpolitiken bidra till att göra Europa grönare, säkrare och friare? Sedan kommer även intressanta exempel på den gröna omställningen som nu sker i de sju nordligaste regionerna lyftas upp. 

Du kan registrera dig här, sista anmälningsdag 17 mars.

Hitta mer information om Järnvägsforum Norr här.

Läs om Järnvägsforum Norr 2022 här

Partner: Järnvägsforum Norr

Plats: Luleå

Datum/Tid: 2023-03-30 12:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2023-03-31 00:00 - 12:00