Save the date- kickoff-möte för Europeiska veckan för regioner och städer

Var med på kickoff-möte för den Europeiska veckan för regioner och städer. Mötet kommer hållas i hybridformat, både online och på plats i Bryssel.

Den 13 februari mellan 14.30 och 16.00 anordnas en kick off för Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) 2023. Mötet kommer hållas i hybridformat, både online och på plats i Bryssel.

Mer information mötet kommer inom kort.

Bakgrund

Den Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är ett årligt fyradagars event då regioner och städer får möjlighet att visa upp deras förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen, implementera EU:s sammanhållningspolitik, samt visa vikten som den lokala och regionala nivån har för EU.  

Läs mer om Europeiska veckan för regioner och städer här.     

Partner: European Week of Regions and Cities

Plats: Online/Bryssel

Datum/Tid: 2023-02-13 14:30 - 16:00