SEArica seminarium om att förverkliga ambitionen med EU:s nya arktiska politik

Den 1 juni bjuder Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas (SEArica) och Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) in till seminarium i Bryssel om EU:s arktiska politik. Evenemanget kommer specifikt fokusera på EU-kommissionen uttalande och implementering av ”Ett starkare EU-engagemang för ett grönare, fredligt och välmående Arktis".

I oktober 2021 publicerade EU-kommissionen och europeiska utrikestjänsten ett gemensamt uttalande om ”Ett starkare EU-engagemang för ett grönare, fredligt och välmående Arktis". Uttalandet förankrade EU:s åtagande att stärka sin roll i arktiska frågor och övergripande mål att säkerställa ett fredligt, hållbart och välmående Arktis.

Utifrån EU:s åtagande kommer två sessioner hållas. Den första sessionen kommer att fokusera på potentialen och utmaningarna kopplade till den gröna omställningen och hållbar blå ekonomi i Arktis. Den andra sessionen kommer att fokusera på vikten av ökat interregionalt samarbete för att upprätthålla ett fredligt Arktis.

Evenemanget kommer att samla representanter från regional och nationell nivå samt EU-nivå för att diskutera genomförandet av EU:s nya arktiska politik. Med deltagande av MEP Urmas Paet, ordförande för Arctic Friendship Group i Europaparlamentet, Charlina Vitcheva, generaldirektör för GD MARE och Michael Mann, EU:s särskilda sändebud för arktiska frågor.

Läs mer om eventet och registrera dig här.

Partner: The Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas Intergroup & CPMR

Plats: Bryssel

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.