Stöd till EU-finansierade Life Science projekt

Support Office for Life Science and Health (SOLH) bjuder in till ett digitalt seminarium den 20 oktober med syfte att diskutera stöd till EU-finansierade Life Science projekt.

Support Office for Life Science and Health (SOLH) vill stärka den strategiska samverkan inom Life Science i Östersjöregionen och Europa samt skapa bättre samverkansprojekt och ökad finansiering genom bland annat EU:s Life Science-program. Den 20 oktober anordnar SOHL därför ett webbaserat seminarium för att diskutera hur stödstrukturer kan utvecklas och förstärkas för EU-finansierade Life Science projekt.  

De övergripande frågorna som seminariet kommer utgå ifrån är: 

  • Vilka nycklar och fallgropar finns i faserna innan ansökan ska skrivas?  
  • Vilka roller kan olika aktörer ha i processen inför en ansökan?  

Syftet med evenemanget är att dela erfarenheter, lära av varandra och hitta nya samarbetspartners.  

För vem?  

Eventet riktar sig främst till dig som på olika sätt ger stöd till de initiala stegen i processen för EU-finansiering och vill utbyta kunskap och erfarenheter.  

Eventet hålls på engelska.  

Var?

Zoom

Arrangörer:

Evenemanget anordnas av Support Office for Life Science and Health. Partners i SOHL -projektet är Innovationskontoret vid Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå University Holding AB och Luleå tekniska universitet. SOHL-projektet är medfinansierat av European Regional Development Fund, Region Västerbotten och Umeå kommun. 

Läs mer om evenemanget och registrera dig här

Partner: Support Office for Life Science and Health (SOLH)

Plats: ZOOM

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.