Svensk kultur på kulturcentret Bozar i Bryssel med anledning av det svenska ordförandeskapet

Under våren 2023 är det stort fokus på svensk kultur på kulturcentret Bozar i Bryssel med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet. Bland annat lyft samisk Jojk fram på utställningen Swedish Ecstasy som går att se fram till 21 maj.

Varje termin väljer kulturcentret Bozar i Bryssel att lyfta fram kultur från det land som har ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Mellan januari 2023 till juli 2023 är det Sverige som har EU-ordförandeskapet och därför just nu svensk kultur som står i fokus på Bozar. 

Swedish Ecstacy

Den 17 februari öppnade konstutställningen Swedish Ecstasy på Bozar i Bryssel. Grundtanken för Bozar var att anordna en stor soloshow tillägnad Hilma af Klint men i och med att hennes viktigaste verk redan var uppbokade till en annan utställning denna period ändrades idén till att göra en utställning med Hilma af Klint i centrum men tillsammans med en urval av konstnärer från hennes samtid med mysticism och andlighet som löper som en röd tråd genom deras verk.

Bland annat lyfts samisk jojk fram genom gamla inspelningar som har digitaliserats och som går att lyssna på under utställningen. Jojken presenteras som den äldsta form av sång som fortfarande existerar i Europa.

Beskrivning framtagen av Krister Stoor, universitetslektor och filosofie doktor i samiska vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan, Umeå universitet.

Kurator: Daniel Birnbaum, i samarbete med Ann Flas.

Utställningen går att se fram till 21 maj. 

Under våren 2023 kommer även bland annat Göteborgs Symfoniorkester att gå att lyssna till och maj månad ägnar filmmuseet CINEMATEK till den svenske regissören Ruben Östlund. 

Läs med om Bozars fokus på Sverige här.

Datum/Tid: 2023-04-02 00:00 - 23:59

Kommande tillfällen

2023-04-03 00:00 - 23:59

2023-04-04 00:00 - 23:59

2023-04-05 00:00 - 23:59

2023-04-06 00:00 - 23:59

2023-04-07 00:00 - 23:59

2023-04-08 00:00 - 23:59

2023-04-09 00:00 - 23:59

2023-04-10 00:00 - 23:59

2023-04-11 00:00 - 23:59

2023-04-12 00:00 - 23:59

2023-04-13 00:00 - 23:59

2023-04-14 00:00 - 23:59

2023-04-15 00:00 - 23:59

2023-04-16 00:00 - 23:59

2023-04-17 00:00 - 23:59

2023-04-18 00:00 - 23:59

2023-04-19 00:00 - 23:59

2023-04-20 00:00 - 23:59

2023-04-21 00:00 - 23:59

2023-04-22 00:00 - 23:59

2023-04-23 00:00 - 23:59

2023-04-24 00:00 - 23:59

2023-04-25 00:00 - 23:59

2023-04-26 00:00 - 23:59

2023-04-27 00:00 - 23:59

2023-04-28 00:00 - 23:59

2023-04-29 00:00 - 23:59

2023-04-30 00:00 - 23:59

2023-05-01 00:00 - 23:59

2023-05-02 00:00 - 23:59

2023-05-03 00:00 - 23:59

2023-05-04 00:00 - 23:59

2023-05-05 00:00 - 23:59

2023-05-06 00:00 - 23:59

2023-05-07 00:00 - 23:59

2023-05-08 00:00 - 23:59

2023-05-09 00:00 - 23:59

2023-05-10 00:00 - 23:59

2023-05-11 00:00 - 23:59

2023-05-12 00:00 - 23:59

2023-05-13 00:00 - 23:59

2023-05-14 00:00 - 23:59

2023-05-15 00:00 - 23:59

2023-05-16 00:00 - 23:59

2023-05-17 00:00 - 23:59

2023-05-18 00:00 - 23:59

2023-05-19 00:00 - 23:59

2023-05-20 00:00 - 23:59

2023-05-21 00:00 - 19:00