Tema Hållbar Infrastruktur på årets Logistikdag Norr

Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren och Byggföretagen bjuder Den 17 november 2021 in till Logistikdag Norr. Arrangemanget sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen.  

Logistikdag Norr syftar till att vara en arena där näringsliv, politiker, myndigheter och akademi kan mötas samt stärka företagens konkurrenskraft och sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. 

Årets tema är Hållbar Infrastruktur, där framtidens transportsystem ställs i relation till de miljardinvesteringar som sker i norra Sverige. Goda exempel på hållbar logistik kommer att lyftas fram följt av diskussioner om hur en grön omställning kan möjliggöras.  

Talare under dagen kommer bland annat att vara Europaparlamentariker Erik Bergkvist, som ska delge sin omvärldsbevakning utifrån ett EU-perspektiv på infrastruktur i Norr. 

Tid: 8.00-16.30, efterföljande mingel från klockan 16.30 

läs mer vid intresse för registrering här

Sista anmälningsdag 10 november. Anmäl dig här här