Territorial perspective of green industrialisation - ESPON i Luleå 14-15 Juni 2023

ESPON-seminariet i Luleå den 14-15 juni 2023 kommer att ta upp den pågående grön industrialiseringen i norra Sverige och hur den påverkar regionen och kommunerna. Detta evenemang är en del av samarbetsprogrammet ESPON 2030 som syftar till att främja territorial sammanhållning och harmonisk utveckling av det europeiska territoriet. Seminariet kommer att ge deltagarna möjlighet att lära sig från erfarenheter av grön industrialisering i andra delar av Europa och utbyta god praxis. Deltagare kommer att inkludera lokala, regionala och nationella intressenter samt forskare. Anmäl dig innan 31 maj.

ESPON-seminariet den 14-15 juni 2023 organiseras i samarbete med det svenska ordförandeskapet i ministerrådet inom ramen för samarbetsprogrammet ESPON 2030, som syftar till att stödja policyutveckling för att främja territorial sammanhållning och harmonisk utveckling av det europeiska territoriet.

Norra Sverige upplever en utvecklingsboom av förnyelsebara industrier, med planer på storskalig fossilfri stålproduktion och befintliga fabriker som producerar fossilfri gödningsmedel och biobränsle för luftfarten. Under de kommande två decennierna planeras upp till 100 000 arbetstillfällen att skapas i denna glesbefolkade region. Dessa aktiviteter utgör hjärtpunkten i Sveriges nettoutsläpp av koldioxid år 2045 och landets ambitioner att bli en föregångare i jakten på en fossilfri ekonomi.

Mot denna bakgrund kommer ESPON-seminariet i Luleå den 14-15 juni 2023 i samarbete med det svenska ordförandeskapet för rådet i Europeiska unionen att fokusera på "Territoriellt perspektiv på pågående grön industrialisering". Övergångsprocessen innebär olika utvecklingsmöjligheter och utmaningar som regionen och kommunerna behöver hantera. Attraktionen och behållningen av skicklig arbetskraft är lika relevant som tillhandahållandet av attraktiva bostäder, allmänna tjänster och hanteringen av markanvändningskonflikter, för att bara nämna några av de ämnen som kommer att tas upp. ESPON-seminariet kommer att vara en möjlighet att lära sig om erfarenheter som redan gjorts med grön industrialisering, även i andra delar av Europa, och att utbyta god praxis. Lokala, regionala och nationella intressenter samt forskare kommer närvara.

Observera att alla evenemang äger rum på plats.

Bekräftade talare

Tomas Mörtsell, CPMR Baltic Sea Commission

Claes Nordmark, Kommunförbundet Norrbotten

Therese Kreisel, Skellefteå kommun // Territoriella bevis Talare bekräftade:

Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm 

Ann-Kristin Bergquist, Uppsala Universitet

Michaela Gensheimer (ESPON EGTC) & Nora Sanchez Gassen eller Carlos Tapia (Nordregio)

Rob Hopkins, Transition Network (tbc)

Läs mer om seminariet och anmäl dig här:

Partner: ESPON

Plats: Kulturens Hus

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.