The European Arctic in EU post 2020 policies - How to turn local challenges into opportunities with global potential?

Den 13 oktober 2020 bjuder Europaparlamentarikerna Elsi Katainen (RE) och Erik Bergkvist (S&D), tillsammans med Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, där North Sweden ingår, in till ett virtuellt rundabordssamtal.

Diskussionerna kommer kretsa kring om hur man förvandlar lokala utmaningar till möjligheter med potential globalt sett. Detta i relation till den territoriella dimensionen av EU:s politik från 2020 och framåt. 

Representanter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, Europaparlamentet och EU-kommissionen kommer att medverka i eventet. 

Registrera dig här senast den 8 oktober!

Programmet i sin helhet