The European State of the Climate: An open Arctic, why does it matter for Europe?

På Earth Day den 22 april 2021 publicerade den EU-finansierade Copernicus Climate Change Service, sin rapport om klimatet i Europa. Rapporten är en överblicksbild av Europas klimat 2020 och det globala sammanhanget, inklusive analys av anmärkningsvärda klimathändelser under tolvmånadersperioden.

Det är redan ingen hemlighet att Arktis värms upp dubbelt så snabbt som resten av världen och upplevde rekordtemperaturer 2020, och därför är det kanske ingen överraskning att Europas sibiriska Arktis fanns med i rapporten.

Panelen, bestående av olika experter på klimatfrågor, kommer diskutera vilka konsekvenserna av ett varmare Arktis blir för Europa, dess ekonomi och dess beslutsfattare. Om våra städer, städer, byar, och industrier är utrustade för den inverkan som miljöförändringarna kommer att medföra. Hur vetenskapen kan stödja den europeiska gröna givens ambitioner om en hållbar ekonomi och koldioxidneutralitet i Europa senast 2050, och hur den också kan informera beslutsfattandet inom alla samhällssektorer – från energi till vatten, hälsa och säkerhet – för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna.

Få dina frågor besvarade av talarna, skicka dina idéer till beslutsfattare och delta i omröstningar och debatter i realtid.

Ingen föranmälan krävs, och mer information och länk till eventet hittar du här

Partner: The Brussels Times med stöd av ECMWF

Plats: Virtuellt

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.