Umeå Arctic Forum 2022

Den 12 december går tvådagarskonferensen Umeå Arctic Forum 2022 av stapeln där frågor om hållbar utveckling ur ett arktiskt perspektiv kommer stå i centrum. Konferensen arrangeras av Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) och sker på plats i Umeå.

Umeå Arctic Forum hålls mellan den 12–13 december och är en mötesplats där beslutsfattare, civilsamhälle, näringsliv och forskare samlas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hållbar utveckling ur ett arktiskt perspektiv.  

Konferensens arrangör är det arktiska forskningscentrumet Arcum som bildades 2012 och årets upplaga av Umeå Arctic Forum kommer ägnas åt att uppmärksamma tioårsfirandet. Exempel på de forskningssamarbeten och det nätverksbyggande som skett sedan bildandet kommer lyftas fram och diskuteras, men också framtidsvisioner för Arcum och den arktiska forskningen. 

Under Umeå Arctic Forums första dag kommer arktiska frågor belysas ur ett brett perspektiv, medan konferensens andra dag är mer inriktad på den arktiska forskarskolan i Umeå. Konferensen sker mellan 09:00-15:00 båda dagarna.

Programpunkter och talare kommer presenteras närmare eventet. Registrering öppnar inom kort. 

Läs mer om konferensen och håll utkik för registreringslänk här. 

Läs mer om Arktiskt centrum vid Umeå Universitet (Arcum) här.

Plats: Umeå, Folkets Hus

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.