Vätgasteknik - en möjlighet för Norrbotten?

Hur kan vi använda vätgas i framtidens förnybara energisystem? Är du nyfiken på möjligheterna med vätgasteknik? Kan vätgasteknik vara en del av lösningen för ditt företag? Länsstyrelsen Norrbotten arrangerar ett digitalt evenemang om vätgasens roll i omställningen till ett fossilfritt Norrbotten.

Länsstyrelsen Norrbotten bjuder in till en eftermiddag för att diskutera vätgasens potential i skapandet av ett fosilfritt samhälle. Idag används vätgas redan inom industrin, men möjligheten att använda det för att lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind är stora. Det finns även goda chanser att använda vätgas för att göra bostäder självförsörjande på energi och minska klimatpåverkan från fordon. 

Bland flertalet talare återfinns bland annat landshövdingen Björn O. Nilsson och representanter från Norrbottens projekt HYBRIT. Evenemanget är helt digitalt och för att delta behöver du registrera dig innan den 15 oktober! 

Läs mer om eventet och registrera dig här.

Partner: Länsstyrelsen Norrbotten

Plats: Virtuellt

Detta evenemang har redan varit eller så saknar evenemanget tillfällen.