Webbinarium om immateriella rättigheter inom artificiell intelligens

Den 23 april håller European Intellectual property (IP) Helpdesk ett webbinarium om IP-disciplinen inom artificiell intelligens (AI). Syftet med webbinariet är att bidra till bättre förståelse av IP-landskapet för innovationer inom artificiell intelligens samt att identifiera värdefull immateriell egendom och hur det kan skyddas internationellt.

European Intellectual property (IP) helpdesk är finansierat av EU-kommissionen med mål att vara en guide för patentinformation samt referenspunkt för utredningar och rådgivning kring immateriella rättigheter inom EU. Webbinariet som anordnas består av 60 minuter presentation om och därefter en frågestund där de ansvariga för webbinariet har möjlighet att bidra med expertkunskaper. Under webbinariet kommer sex områden att presenteras likt följande: 

  • Granskning av europeiska patentorganisationens senaste beslut om skydd av AI-uppfinningar som datorprogram och krav på offentliggörande 
  • Jämföra europeisk praxis med patentskydd i kinesiska och amerikanska patentverk 
  • Vilka är "uppfinnarna" i en AI-uppfinning? 
  • Skydd av data och datastrukturer 
  • Interaktion mellan krav på robust, verifierbar och förklarabar AI, öppna datakrav och immateriella rättigheter 
  • Skydd av AI som affärshemlighet 

Webbinariet tar plats online den 23 april klockan 10:30. 

Läs mer och anmäl dig här