Workshop om digitalisering i nordliga glesbefolkade regioner

Den 11 oktober arrangerar Northern Sparsely Populated Areas-nätverket en workshop tillsammans med Scotland Europa som kommer att belysa de utmaningar och möjligheter som den digitala omställningen innebär för nordliga glesbefolkade regioner. Eventet hålls på plats i Bryssel som en del av europeiska veckan för regioner och städer men det kommer även att gå att delta online.

Den 10-13 oktober är det dags för den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) 2022 som i år sker i hybridform där vissa events både hålls på plats i Bryssel och sänds online medan andra enbart sker online.  

Ett av årets tema för EWRC är den digitala omställningen. På temat anordnar North Sweden, North Norway European Office, East & North Finland EU Office, som tillsammans bildar Northern Sparsley Populated Areas (NSPA)-nätverket, en workshop tillsammans med Scotland Europa.  

Workshopen Digital and attractive sparsely populated areas: potential, challenges and best practices som hålls den 11 oktober kommer fokusera på det innovativa arbete som just nu sker i nordliga glesbefolkade regioner. Den bredd som finns i digitaliseringen kommer lysa igenom, och vi kommer få höra om utvecklingar inom digitalt företagande, hälso- och sjukvård, kvinnor i Tech och mer. Talare under eventet är bland annat Henna Virkkunen, finsk ledamot i Europaparlamentet, och Tomas Norvoll som är statssekreterare i Norges regering.

Registrering är öppen. Anmäl dig till online-eventet här och till det fysiska eventet här.

Läs mer om European Week of Regions and Cities och registrera dig till övriga sessioner här.

Läs mer om Northern Sparsely Populated Areas-nätverket här.

Partner: North Sweden European Office, North Norway European Office, North & East Finland EU Office, Scotland Europa

Plats: Scotland House Brussels - Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels & Online

Datum/Tid: 2022-10-11 14:30 - 16:00