World Sustainable Energy Days 2020- the European Energy Efficiency Conference

World Sustainable Energy Days 2020, världs hållbarhetsdagarna, går i år av stapeln 4-6 mars och i samband med detta sker också the European Energy Efficiency Conference ,den europeiska energieffektivitets konferensen.

World Sustainable Energy Days 2020 är ett återkommande event som sker i Wels i Österrike och fokuserar på hållbar energi och utveckling. I år sker dagarna mellan 4-6 mars.
I samband med dessa dagar sker också the European Energy Efficiency Conference som kommer att fokusera på att nå energi neutralitet och att få energi övergången inom Gröna given att ske på regionala och lokala nivåer. Konferensen sker också under dagarna 4-6 mars.
Läs mer om World Sustainable Energy Days 2020, här.
Läs mer om European Energy Efficiency Conference, här.