Kontakt

North Sweden European Office

Telefon kontor:
+32 (0)2 282 18 29

E-postadress:


Besöksadress
Avenue des Arts 11, 1210 St Josse, Bryssel

 

Organisationsnummer
232100-0222

Faktureringsadress
Region Västerbotten
FE5102
838 77 Frösön

Digital faktura
regionvasterbotten@connect.addett.se 

Mikael Janson

Mikael Janson

Director
Sakområden: Verksamhetsledning och övergripande samordning av Norra Sverige i EU, EU:s regionalpolitik samt EU:s arktiska frågor.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu

Mikael ansvarar för North Sweden sedan 2011. Före det var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med bland annat sociala frågor samt skola och stadsutveckling. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt och politisk regional samverkan samt ett kort inhopp i Riksdagen. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag inom batteribranschen från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin nisch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör, med det övergripande verksamhetsområdet Norra Sverige i EU som samlar North Swedens strategiska processer gentemot EU och hemmaplan.

Julia Bergsten

Julia Bergsten

Communications and Office Manager 

Sakområden: Kommunikation, koordinering och Medborgarnas EU 

Mobil: (Sverige): +46 (0) 76 834 81 98  
E-post: julia.bergsten@northsweden.eu  

Julia Bergsten startade på North Sweden hösten 2023, då hon inledningsvis var praktikant. Sedan januari 2024 har hon varit kontorets koordinator med ansvar för kontorets kommunikation samt administration. Julia har en masterexamen i Globala och Europeiska Studier från the University of Padova i Italien. 

Vid frågor och önskemål om besök kontaktas Julia. 

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs 

Sakområden: Innovation, forskning och energi.

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47 
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 26 
E-post: niklas.johansson@northsweden.eu 

Niklas Johansson arbetar på North Sweden sedan juni 2018 och arbetade innan det med projektledning och kommunikation i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi, hållbart mode och energi. Han har en examen i statsvetenskap med fokus på europeisk politik och har även studerat teoretiska perspektiv på regional utveckling, innovationsledning och ekonomi. Innan North Sweden arbetade Niklas med projektledning och forskningskommunikation i EU-finansierade forskningsprojekt.   

Inom North Sweden arbetar Niklas med EU:s forsknings- och innovationspolitik med en tyngdpunkt på att underlätta för regionens lärosäten, företag och myndigheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bevakning av EU:s tillämpning av smart specialisering och förutsättningar att skapa synergier mellan olika finansieringsinstrument ingår i uppdraget. 

Lotta Rönström

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Transpolitik samt näringslivs- och råvarufrågor. 

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Mobil: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17  
Telefon:(Belgien): +32 (0)2 282 18 20
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Lotta Rönström arbetar på North Sweden sedan januari 2020 och var dessförinnan ansvarig för verksamheten vid Mid Sweden European Office med särskilt fokus på EU:s transportpolitik. Lotta har en lång bakgrund inom påverkansarbete på EU-arenan, inte minst från den svenska regeringens representation i Bryssel där hon framför allt arbetade med frågor relaterade till EU:s inre marknad. Lotta har en masterexamen i kemi med inriktning biokemi och har även studerat juridik och matematik.

Inom North Sweden arbetar Lotta med EU:s transportpolitik, med målet att gynna en klimatsmart regional tillväxt samt för att visa hur norra Sverige kan bidra till EU:s gröna omställning.

Gölin Carina Christiansen

Gölin Carina Christiansen

Senior Adviser in European Affairs 

Sakområden: Skog, miljö och energi 

Mobil (SE): +46 (0)70 655 5882 
E-post: carina.christiansen@northsweden.eu 

Gölin Carina Christiansen arbetar på North Sweden European Office i Bryssel sedan 2022 med frågor runt skog och bioekonomi. Tidigare har hon jobbat med LRF Skogsägarna, Handelsbanken Skog och lantbruk samt med skogsfrågor i Alberta, Kanada. Hon är ekonomijournalist i grunden och har skrivit böcker kopplade till landsbygdsfrågor, markanvändning och lokalbefolkningars rättigheter. 

 

Max Englund

Max Englund

Senior Adviser in European Affairs 

Sakområden: Regionalstöd, kompetensförsörjning och samverkan 

Mobil (SE):  +46 (0) 76-770 49 73

E-post: max.englund@northsweden.eu 

Max startade på North Sweden i slutet av mars 2024 och är därmed vårt senaste tillskott till Brysselkontoret. Inom North Sweden arbetar Max med frågor om regionalstöd, kompetensförsörjning och samverkan. Innan North Sweden arbetade han på Tillväxtverket med genomförandet av regionalfonden i Övre Norrland och dessförinnan arbetade han på Region Västerbotten med projektfinansiering. Han har en masterexamen i statsvetenskap med fokus på internationella relationer och sedan tidigare även en kandidatexamen i Europastudier. 

 

Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Trainee 

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 29 
Mobil (Sverige): +46 (0)70 362 02 81 
E-post: ns2@northsweden.eu 

Jenny Hammersland

Jenny Hammersland

Trainee 

Mobil (Sverige): +46 (0)76 170 84 42 
E-post: ns1@northsweden.eu