Kontakt

North Sweden European Office

Telefon kontor:
+32 (0)2 282 18 20

Besöksadress
Avenue Palmerston 26, 1000 Bryssel

E-postadress:

Organisationsnummer
232100-0222

Faktureringsadress
Region Västerbotten
FE5102
838 77 Frösön

Digital faktura
regionvasterbotten@connect.addett.se

 

Mikael Janson

Mikael Janson

Managing Director
Sakområden: Regionalpolitik samt gränsöverskridande transregionalt samarbete.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu

 

Mikael ansvarar för North Sweden sedan juli 2011. Innan han flyttade till Bryssel 2010 var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med sociala frågor samt skola, stadsutveckling och spårvägsbolaget. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin bransch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör stationerad i Bryssel, med regional utveckling kopplat till EU 2020-strategin och EU:s sammanhållningspolitik samt EU:s nordliga dimension inklusive makroregional samverkan såsom EU:s Östersjöstrategi och Arktispolitik. 

Mona Mansour

Mona Mansour

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: Transportpolitik, Energipolitik, Råvaror inkl skog, samt EU:s inre marknad.

Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil: +32 (0)475 77 39 63
Mobil: +46 (0)70 391 83 99
E-post: mona.mansour@northsweden.eu

 

Mona Mansour arbetar på North Sweden i Bryssel sedan januari 2009. Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid ledande globala konsultfirmor i Sverige. Mona har mycket god kännedom om Europeiska kommissionens regelverk avseende offentlig finansiering samt om EU:s policyarbete. Hon är utbildad statsvetare med inriktning politisk filosofi.

Inom North Sweden arbetar Mona med Connecting Europe Facility inom områdena transport, energi och telekommunikationer, med EU:s inremarknadsfrågor inkl statsstöd och offentlig upphandling, EU:s råvaruinitiativ inklusive skog, effektiv/förnyelsebar energiförsörjning, samt med regional tillväxt genom konkurrenskraftigt företagande. Mona ansvarar därtill för North Swedens arbete med bevakning av Europeiska kommissionens regelverk för offentlig finansiering. 

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs and Communications Manager  
Sakområden: Innovation och forskning.

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 24
E-post: niklas.johansson@northsweden.eu

Niklas Johansson arbetar på North Sweden sedan juni 2018 och arbetade innan det med projektledning och kommunikation i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi, hållbart mode och energi. Han har en examen i Statsvetenskap med fokus på europeisk politik och har även studerat teoretiska perspektiv på regional utveckling, innovationsledning och ekonomi.

Inom North Sweden arbetar Niklas med EU:s forsknings- och innovationspolitik med en tyngdpunkt på att underlätta för regionens lärosäten, företag och myndigheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bevakning av EU:s tillämpning av smart specialisering och förutsättningar att skapa synergier mellan olika finansieringsinstrument ingår i uppdraget. I rollen som Communications Manager arbetar Niklas även strategiskt med att utveckla kontorets externa kommunikation.

Julia Hanson

Julia Hanson

Adviser in European Affairs and Office Coordinator
Sakområden: Attraktiv livsmiljö, miljö, hälsa, kultur, turism och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post: julia.hanson@northsweden.eu 

Julia Hanson började som praktikant på North Sweden våren 2018 och arbetar sedan juni 2019 som kontorets koordinator med ansvar för kommunikation och Attraktiv livsmiljö. Julia har arbetat och studerat i Frankrike och har utbildning inom statsvetenskap och franska från Lunds universitet. Parallellt med studierna har Julia arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket i Malmö. Dessförinnan har hon arbetat som säljare i olika former samt inom äldrevården.

Relevanta policyområden för Attraktiv livsmiljö är exempelvis EU:s sociala pelare, Hälsoprogrammet, Eramus+, Kreativa Europa, LIFE och EU:s klimatstrategier, bioekonomistrategi samt cirkulära ekonomi som Julia bevakar jämte arbetet med att delge regionerna information från EU-arenan som kan bidra till att göra norra Sverige attraktivt för turister att besöka och dess invånare och arbeta och leva i. Hon uppmärksammar regionala aktörer om nya policies, samarbetsformer och evenemang att ta del av eller synas vid. Julia ansvarar också för att koordinera studiebesök från regionen, diverse evenemang och nätverk som North Sweden deltar i på Brysselarenen samt den kontinuerliga nyhetsrapporteringen i form av kontorets nyhetsbrev. Därtill handleder hon North Swedens praktikanter och ansvarar för kontorets löpande hantering.

John Kostet

John Kostet

Senior Adviser Regional Policy

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 21
Mobil (Sverige): +46 (0)704 61 00 77
E-post: john.kostet@northsweden.eu

Isak Sidestam

Isak Sidestam

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 27
Mobil (Sverige): +46 (0)73 817 27 37
E-post: ns2@northsweden.eu

Linnea Andersson

Linnea Andersson

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 26
Mobil (Sverige): +46 (0)72 211 94 09
E-post: ns1@northsweden.eu