Medarbetare

Mikael Janson

Mikael Janson

Director
Sakområden: Verksamhetsledning och övergripande samordning av Norra Sverige i EU.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu

Mikael ansvarar för North Sweden sedan 2011. Före det var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med bland annat sociala frågor samt skola och stadsutveckling. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt och politisk regional samverkan samt ett kort inhopp i Riksdagen. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag inom batteribranschen från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin nisch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör, med det övergripande verksamhetsområdet Norra Sverige i EU som samlar North Swedens strategiska processer gentemot EU och hemmaplan.

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: Innovation, och forskning.

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 26
E-post: niklas.johansson@northsweden.eu

Niklas Johansson arbetar på North Sweden sedan juni 2018 och arbetade innan det med projektledning och kommunikation i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi, hållbart mode och energi. Han har en examen i statsvetenskap med fokus på europeisk politik och har även studerat teoretiska perspektiv på regional utveckling, innovationsledning och ekonomi. Innan North Sweden arbetade Niklas med projektledning och forskningskommunikation i EU-finansierade forskningsprojekt. 

Inom North Sweden arbetar Niklas med EU:s forsknings- och innovationspolitik med en tyngdpunkt på att underlätta för regionens lärosäten, företag och myndigheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bevakning av EU:s tillämpning av smart specialisering och förutsättningar att skapa synergier mellan olika finansieringsinstrument ingår i uppdraget.

Maria Boström

Maria Boström

Communications and Office Manager

Sakområden: Kommunikation, koordinering och policyområdet Medborgarnas EU.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 645 85 45
E-post: maria.bostrom@northsweden.eu 

Maria Boström startade på North Sweden hösten 2021, då hon inledningsvis var praktikant. Sedan September 2022 har hon varit kontorets koordinator med ansvar för kontorets kommunikation, administration samt policyportföljen Medborgarnas EU med fokus på jämlikhets-, civil och demokrati-, folkhälso- och kulturfrågor. Maria har en akademisk bakgrund inom Globala Studier och Mänskliga Rättigheter från Göteborgs Universitet.

John Kostet

John Kostet

Senior Adviser Regional Policy

Sakområden: Regionalpolitik och EU:s arktiska frågor.

Mobil (Sverige): +46 (0)704 61 00 77
Telefon (Belgien): +32 (0)2282 18 27
E-post: john.kostet@northsweden.eu

John Kostet arbetar på North Sweden sedan augusti 2019 och kommer senast från en tjänst hos Region Västerbotten där han bland annat ansvarade för regionens externa relationer och internationella påverkansarbete. Innan dess arbetade John för Region Norrbotten med regional utveckling och EU-relaterade frågor. John har en examen i statsvetenskap och journalistik.

Inom North Sweden arbetar John med regional utveckling, EU:s sammanhållningspolitik med dess struktur- och investeringsfonder, landsbygdsutveckling, territoriell- och makroregional samverkan såsom EU:s arktiska politik och EU:s strategi för Östersjöregionen, samt EU:s råvaruinitiativ.

Lotta Rönström

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Transportpolitik.

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Mobil: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17  
Telefon:(Belgien): +32 (0)2 282 18 20
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Lotta Rönström arbetar på North Sweden sedan januari 2020 och var dessförinnan ansvarig för verksamheten vid Mid Sweden European Office med särskilt fokus på EU:s transportpolitik. Lotta har en lång bakgrund inom påverkansarbete på EU-arenan, inte minst från den svenska regeringens representation i Bryssel där hon framför allt arbetade med frågor relaterade till EU:s inre marknad. Lotta har en masterexamen i kemi med inriktning biokemi och har även studerat juridik och matematik.

Inom North Sweden arbetar Lotta med EU:s transportpolitik, med målet att gynna en klimatsmart regional tillväxt samt för att visa hur norra Sverige kan bidra till EU:s gröna omställning.

Vilma Nuldén

Vilma Nuldén

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 29
Mobil (Sverige): +46 (0)72 538 69 96
E-post: ns2@northsweden.eu

Andreas Lindström

Andreas Lindström

Trainee

Mobil (Sverige): +46 (0)72 711 60 60
E-post: 

Maria Larsson

Maria Larsson

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Klimat-, Energi- & Råvarupolitik

Mobil (SE): +46 (0)73 098 87 20

E-post: maria.larsson@northsweden.eu

Maria Larsson har tidigare arbetat som politisk sekreterare på Region Västerbotten och dessförinnan på Länsstyrelsen Västerbotten i flera år. På Länsstyrelsen har Maria arbetat med regionala tillväxtfrågor och EU-finansiering av projekt och företagsstöd, med särskilt fokus på landsbygdsutveckling. Inom North Sweden ansvarar Maria för områdena klimat, energi och råvaror och arbetar för att de unika förutsättningarna och resurserna i norra Sverige uppmärksammas och tillvaratas, för att gynna en klimatsmart tillväxt i såväl regionen som i Sverige och EU.

Gölin Carina Christiansen

Gölin Carina Christiansen

Project Manager Bioeconomy 

Sakområden: Skog & Bioekonomi

Mobil (SE): +46 (0)70 655 5882

E-post: carina.christiansen@northsweden.eu

Gölin Carina Christiansen arbetar på North Sweden European Office i Bryssel sedan 2022 med frågor runt skog och bioekonomi. Tidigare har hon jobbat med LRF Skogsägarna, Handelsbanken Skog och lantbruk samt med skogsfrågor i Alberta, Canada. Hon är ekonomijournalist i grunden och har skrivit böcker kopplade till landsbygdsfrågor, markanvändning och lokalbefolkningars rättigheter.