Medarbetare

Mikael Janson

Mikael Janson

Director
Sakområden: Verksamhetsledning och övergripande samordning av Norra Sverige i EU.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu

Mikael ansvarar för North Sweden sedan 2011. Före det var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med bland annat sociala frågor samt skola och stadsutveckling. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt och politisk regional samverkan samt ett kort inhopp i Riksdagen. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag inom batteribranschen från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin nisch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör, med det övergripande verksamhetsområdet Norra Sverige i EU som samlar North Swedens strategiska processer gentemot EU och hemmaplan.

Mona Mansour

Mona Mansour

Senior Adviser in European Affairs (SJUKSKRIVEN)
Sakområden: Klimat, energi och råvaror.

Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil: +32 (0)475 77 39 63
Mobil: +46 (0)70 391 83 99
E-post: mona.mansour@northsweden.eu

Mona Mansour arbetar på North Sweden i Bryssel sedan januari 2009. Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid ledande globala konsultfirmor i Sverige. Mona har mycket god kännedom om Europeiska kommissionens regelverk avseende offentlig finansiering samt om EU:s policyarbete. Hon är utbildad statsvetare med inriktning politisk filosofi.

Inom North Sweden arbetar Mona med klimat, energi och råvaror inklusive skog och industriell omvandling.

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: Innovation, och forskning.

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 26
E-post: niklas.johansson@northsweden.eu

Niklas Johansson arbetar på North Sweden sedan juni 2018 och arbetade innan det med projektledning och kommunikation i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi, hållbart mode och energi. Han har en examen i statsvetenskap med fokus på europeisk politik och har även studerat teoretiska perspektiv på regional utveckling, innovationsledning och ekonomi. Innan North Sweden arbetade Niklas med projektledning och forskningskommunikation i EU-finansierade forskningsprojekt. 

Inom North Sweden arbetar Niklas med EU:s forsknings- och innovationspolitik med en tyngdpunkt på att underlätta för regionens lärosäten, företag och myndigheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bevakning av EU:s tillämpning av smart specialisering och förutsättningar att skapa synergier mellan olika finansieringsinstrument ingår i uppdraget.

Julia Hanson

Julia Hanson

Communications and Office Manager

Sakområden: Kommunikation, koordinering och policyområdet Medborgarnas EU.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post: julia.hanson@northsweden.eu 

Julia Hanson arbetar på North Sweden sedan våren 2018, då hon inledningsvis var praktikant, och har sedan juni 2018 varit kontorets koordinator med ansvar för besöksgrupper, kontorets löpande hantering, kommunikation och policyportföljen Attraktiv Livsmiljö. Julia har utbildning inom statsvetenskap och franska från Lunds universitet och har tidigare arbetat samt studerat i Frankrike. Innan North Sweden arbetade Julia som asylhandläggare på Migrationsverket i Malmö.

Inom North Sweden ansvarar Julia för kontorets koordinering och kommunikation. Därtill bevakar hon policyområdet Medborgarnas EU med ansvar för turism-, jämlikhets-, civil och demokrati-, folkhälso- och kulturfrågor.

John Kostet

John Kostet

Senior Adviser Regional Policy

Sakområden: Regionalpolitik och EU:s arktiska frågor.

Mobil (Sverige): +46 (0)704 61 00 77
E-post: john.kostet@northsweden.eu

John Kostet arbetar på North Sweden sedan augusti 2019 och kommer senast från en tjänst hos Region Västerbotten där han bland annat ansvarade för regionens externa relationer och internationella påverkansarbete. Innan dess arbetade John för Region Norrbotten med regional utveckling och EU-relaterade frågor. John har en examen i statsvetenskap och journalistik.

Inom North Sweden arbetar John med regional utveckling, EU:s sammanhållningspolitik med dess struktur- och investeringsfonder, landsbygdsutveckling, territoriell- och makroregional samverkan såsom EU:s arktiska politik och EU:s strategi för Östersjöregionen, samt EU:s råvaruinitiativ.

Lotta Rönström

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Transportpolitik.

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Telefon: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Lotta Rönström arbetar på North Sweden sedan januari 2020 och var dessförinnan ansvarig för verksamheten vid Mid Sweden European Office med särskilt fokus på EU:s transportpolitik. Lotta har en lång bakgrund inom påverkansarbete på EU-arenan, inte minst från den svenska regeringens representation i Bryssel där hon framför allt arbetade med frågor relaterade till EU:s inre marknad. Lotta har en masterexamen i kemi med inriktning biokemi och har även studerat juridik och matematik.

Inom North Sweden arbetar Lotta med EU:s klimat- och energipolitik, bioekonomi, skogs- och jordbruk samt livsmedelsfrågor med målet att gynna en klimatsmart regional tillväxt samt för att visa hur norra Sverige kan bidra till EU:s gröna omställning.

Maria Boström

Maria Boström

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 29
Mobil (Sverige): +46 (0)70 645 85 45 
E-post: ns1@northsweden.eu 

Lisa Berglund

Lisa Berglund

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 30
Mobil (Sverige): +46 (0)73 048 12 02
E-post: ns2@northsweden.eu