Medarbetare

Mikael Janson

Mikael Janson

Director
Sakområden: Gränsöverskridande transregionalt samarbete och EU:s inre marknad.

Telefon: +32 (0)2 282 18 22
Mobil (Belgien): +32 (0)485 14 69 66
Mobil (Sverige): +46 (0)70 523 57 01
E-post: mikael.janson@northsweden.eu

Mikael ansvarar för North Sweden sedan juli 2011. Innan han flyttade till Bryssel 2010 var han biträdande kommunalråd i Göteborg och arbetade med sociala frågor samt skola, stadsutveckling och spårvägsbolaget. Mikael har under lång tid varit verksam på kommunal nivå, som tjänsteman och som förtroendevald, därtill också med EU-relaterade projekt. Han är gymnasieingenjör samt ekonomie magister med inriktning organisation, kommunikation och entreprenörskap. Mikael har därutöver under många år arbetat som konsult och som anställd affärsutvecklare för framförallt ett mindre teknikföretag från dess start till att bli en ledande svensk aktör inom sin bransch.

Inom North Sweden arbetar Mikael, utöver att vara verksamhetsansvarig direktör stationerad i Bryssel, med regional utveckling kopplat till EU 2020-strategin och EU:s sammanhållningspolitik samt EU:s nordliga dimension inklusive makroregional samverkan såsom EU:s Östersjöstrategi och Arktispolitik. 

Mona Mansour

Mona Mansour

Senior Adviser in European Affairs (SJUKSKRIVEN)
Sakområden: För tillfället fördelat mellan övriga kollegor på grund av sjukskrivning.

Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil: +32 (0)475 77 39 63
Mobil: +46 (0)70 391 83 99
E-post: mona.mansour@northsweden.eu

Mona Mansour arbetar på North Sweden i Bryssel sedan januari 2009. Innan dess drev hon en egen konsultbyrå inom området offentlig finansiering i Stockholm. Mona har innehaft anställningar som EU-specialist/Senior konsult vid ledande globala konsultfirmor i Sverige. Mona har mycket god kännedom om Europeiska kommissionens regelverk avseende offentlig finansiering samt om EU:s policyarbete. Hon är utbildad statsvetare med inriktning politisk filosofi.

Inom North Sweden arbetar Mona med arbetsområdet Inre Marknad som för North Sweden består av transportpolitik och infrastruktur inklusive global uppkoppling inom telekommunikation samt näringspolitik för ett konkurrenskraftigt företagande inklusive råvaruområdet inom ramen för EU:s råvaruinitiativ avseende gruvor och mineral respektive industriell omvandling. Mona ansvarar därtill för inremarknadsfrågor såsom statsstöd och offentlig upphandling och North Swedens arbete med bevakning av Europeiska kommissionens regelverk för offentlig finansiering. 

Niklas Johansson

Niklas Johansson

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: Innovation, forskning och industriell omvandling.

Mobil: (Sverige): +46 (0)703 57 57 47
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 24
E-post: niklas.johansson@northsweden.eu

Niklas Johansson arbetar på North Sweden sedan juni 2018 och arbetade innan det med projektledning och kommunikation i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi, hållbart mode och energi. Han har en examen i statsvetenskap med fokus på europeisk politik och har även studerat teoretiska perspektiv på regional utveckling, innovationsledning och ekonomi. Innan North Sweden arbetade Niklas med projektledning och forskningskommunikation i EU-finansierade forskningsprojekt. 

Inom North Sweden arbetar Niklas med EU:s forsknings- och innovationspolitik med en tyngdpunkt på att underlätta för regionens lärosäten, företag och myndigheter att delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Bevakning av EU:s tillämpning av smart specialisering och förutsättningar att skapa synergier mellan olika finansieringsinstrument ingår i uppdraget.

Julia Hanson

Julia Hanson

Communications and Office Manager

Sakområden: Kommunikation och koordinering och policyområdet Medborgarnas EU.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post: julia.hanson@northsweden.eu 

Julia Hanson arbetar på North Sweden sedan våren 2018, då hon inledningsvis var praktikant, och har sedan juni 2018 varit kontorets koordinator med ansvar för besöksgrupper, kontorets löpande hantering, kommunikation och policyportföljen Attraktiv Livsmiljö. Julia har utbildning inom statsvetenskap och franska från Lunds universitet och har tidigare arbetat samt studerat i Frankrike. Innan North Sweden arbetade Julia som asylhandläggare på Migrationsverket i Malmö.

Inom North Sweden ansvarar Julia för kontorets koordinering och kommunikation. Därtill bevakar hon policyområdet Medborgarnas EU med ansvar för turism-, jämlikhets-, civil och demokrati-, folkhälso- och kulturfrågor.

John Kostet

John Kostet

Senior Adviser Regional Policy

Sakmområden: Regionalpolitik, EU:s arktiska frågor och råvaror.

Mobil (Sverige): +46 (0)704 61 00 77
E-post: john.kostet@northsweden.eu

John Kostet arbetar på North Sweden sedan augusti 2019 och kommer senast från en tjänst hos Region Västerbotten där han bland annat ansvarade för regionens externa relationer och internationella påverkansarbete. Innan dess arbetade John för Region Norrbotten med regional utveckling och EU-relaterade frågor. John har en examen i statsvetenskap och journalistik.

Inom North Sweden arbetar John med regional utveckling, EU:s sammanhållningspolitik med dess struktur- och investeringsfonder, landsbygdsutveckling, territoriell- och makroregional samverkan såsom EU:s arktiska politik och EU:s strategi för Östersjöregionen, samt EU:s råvaruinitiativ.

Lotta Rönström

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Miljö-, klimat- och energipolitik, bioekonomi, skog samt transportpolitik.

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Telefon: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Lotta Rönström arbetar på North Sweden sedan januari 2020 och var dessförinnan ansvarig för verksamheten vid Mid Sweden European Office med särskilt fokus på EU:s transportpolitik. Lotta har en lång bakgrund inom påverkansarbete på EU-arenan, inte minst från den svenska regeringens representation i Bryssel där hon framför allt arbetade med frågor relaterade till EU:s inre marknad. Lotta har en masterexamen i kemi med inriktning biokemi och har även studerat juridik och matematik.

Inom North Sweden arbetar Lotta med EU:s klimat- och energipolitik, bioekonomi, skogs- och jordbruk samt livsmedelsfrågor med målet att gynna en klimatsmart regional tillväxt samt för att visa hur norra Sverige kan bidra till EU:s gröna omställning.

Matilda Albertsson

Matilda Albertsson

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 26
Mobil (Sverige): +46 (0)70 296 20 33 
E-post: ns1@northsweden.eu 

Andreas Stenlund

Andreas Stenlund

Trainee

Telefon (Belgien): +32 (0)2 282 18 27
Mobil (Sverige): +46 (0)70 538 00 49
E-post: ns2@northsweden.eu