Forskarnas kväll 23 september

Fredag den 23 september 2005 har utsetts till forskarnas kväll i Europa. Initiativet är tänkt som ett gigantiskt öppet hus och ingår i satsningen Researchers in Europe 2005. Över hela kontinenten kommer utställningar, demonstrationer, föreläsningar m.m. anordnas för att ge allmänheten en chans att komma i kontakt med forskning och forskare på ett nytt sätt.

Den viktigaste målgruppen för arrangemanget är ungdomar, och nyckelorden är ""Forskning är KUL"". De som vill genomföra aktiviteter får ett visst stöd av EU-kommissionen i form av till exempel marknadsföringsmaterial och gemensam webbplats.

Har ni idéer om aktiviteter i Sverige, kontakta:

Colette Renier
European Commission
Directorate General for Research
Tel: +32 2 299 8876 E-mail: colette.renier@cec.eu.int

/Karin08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information