Konferens för drygt 350 personer arrangeras i Bryssel av North Sweden och LTU

Luleå tekniska universitet (LTU) leder utvecklingen av samarbete mellan geografiskt spridda aktörer i industriella projekt. Därför arrangerar LTU och North Sweden European Office tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för informationssamhället den första konferensen om Collaborative Environments for Business and Industry, CWE'06, i Bryssel 10-11 maj.

Collaborative Working Environments , CWE, handlar om smarta arbetssätt och IT-lösningar som underlättar utvecklingsarbete i globala samarbetsprojekt, liksom om hur mänskliga resurser och kreativitet bäst kan tas tillvara. Ett konkret exempel på CWE är när bilföretagen som testar sina fordon eller komponenter i Norrbotten och Västerbotten har on-linekontakt med forskningsavdelningarna hemma i Tyskland, och kan lösa tekniska problem omedelbart. Att nyttja den mångkulturella styrkan i Europa kommer att bidra till att innovationspotential och kreativitet frigörs i konkurrenssyfte.

Samarbetet med Europeiska kommissionen är unikt och syftet med konferensen är framför allt att sammanföra nyckelaktörer från industri och akademi för att diskutera forskningsfronten och industrins framtida behov gällande CWE. Perspektivet är att industriella behov skall utgöra basen för ansökningsomgångar inom EU:s kommande forskningsprogram. Konferensen är ett led i Luleå tekniska universitets mål att etablera sig som den världsledande kontaktpunkten inom CWE-området. Nästa konferens hålls 14-15 juni 2007 i Luleå.

/ES

Läs mer:

CWE-Europe

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information