Nanoteknik i Europa

Nanoteknik, som handlar om aktivitet som sker på atom- och molekylnivå, är ett område där europeiska forskare ligger i fronten. Europeiska kommissionen vill göra satsningar för att EU ska behålla sin position även i framtiden. Utveckling inom området kan bland annat leda till bättre mediciner, snabbare datorer och mer effektiva solceller. Kommissionen har utvecklat en handlingsplan som föreslår hur man bör agera på nationell och europeisk nivå, dels för att stärka forskningen inom nanoteknik och dels för att utveckla användbara varor och tjänster utifrån forskningsresultaten.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande

 

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information