Ny publikation om hållbar energi

CEMR, Rådet för Europeiska Kommuner och Regioner, har publicerat en ny bok "Save energy, save the climate, save money - A guide for local and regional authorities". Boken syftar till att hjälpa kommuner och regioner att använda energi på ett hållbart sätt och svarar på frågorna:

• Hur kan man på lokal och regional nivå agera för att åstadkomma en hållbar energiförsörjning?
• Vilket samband har lokala energipolicys med klimatfrågor?
• Hur kan man söka europeisk finansiering?
• Var kan man få hjälp; hur kan man finna idéer för handling; och var kan man få stöd och utbyta erfarenheter?

Se publikationen nedan.

/Sofia

Läs mer:

CEMR

16 Nov 2006 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information