4.7 miljarder euro till riktad forskning

Det ena programmet, ARTEMIS, handlar om att stödja utvecklingen av de pyttesmå datorer som idag styr alla maskiner från bilar, flygplan och telefoner till fabriker, tvättmaskiner och TV-apparater. Det andra initiativet, "Innovativa Läkemedel", gäller utvecklingen av ny kunskap och metoder för att utveckla bättre och säkrare läkemedel.

ARTEMIS-programmet beräknas kosta 2,7 miljarder euro under EU:s nuvarande forskningsprogram. Av detta väntas 60 procent komma från näringslivet, 410 miljoner euro från kommissionen och 800 miljoner från medlemsländerna. Till programmet för innovativa läkemedel investerar EU en miljard euro och ett antal större företag går in med motsvarande summa. Under början av 2008 väntas kommissionen komma med ytterligare initiativ bland annat inom nanoteknologi, ren luft och väte och bränsleceller.

/Maria Didi

Läs mer

16 Maj 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information