EU-satsning på viktig forskning för kommuner

Den europeiska kommissionen kommer att uppmuntra att EU:s sjunde ramprogram för forskning (FP7) används för forskning på områden som är viktiga för kommuner och regioner. Det beskedet gav kommissionens ordförande José Manuel Barroso i samband med ett möte i Bryssel med lokala och regionala representanter från medlemsstaterna.

Mötet skedde inom ramen för kommissionens strukturerade dialog och Barroso gjorde uttalandet efter en fråga ställd av Henrik Hammar, vice ordförande i landstingsförbundet. "Det är glädjande att forskning angående åldrandet, integrations- och migrationsfrågor som är viktiga för kommuner och regioner kan stödjas genom EU:s 7:e ramprogram" säger Hammar i en kommentar.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information