Europaparlamentet tillsätter ny klimatkommitté

Initiativet välkomnades av miljökommissionär Stavros Dimas, som sade att han ser fram emot att få arbeta med kommittén för att tillsammans bekämpa klimatförändringarna. Dimas tillade också att han hoppas på framgång i arbetet med att få till stånd internationella förhandlingar om en ny global överenskommelse i klimatfrågan. Denna skulle i så fall äga rum vid en FN-konferens i december och parlamentets klimatkommitté skulle kunna spela en viktig roll inför dessa kommande förhandlingar, menade Dimas.

Svenska ledamöter i klimatkommittén är Lena Ek (c), Anders Wijkman (kd), Åsa Westlund (s), och Jens Holm (v). Utskottet håller sitt första möte den 21 maj i Strasbourg.

/Maria Didi

Läs mer

15 Maj 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information