Forskning och innovation – en nyckelfråga för regional utveckling

Idag är satsningarna på forskning är mycket ojämnt fördelad mellan länder och regioner. I länder som Rumänien och Cypern satsas bara 0,4 procent av BNP på forskning och utveckling, medan länder som Sverige satsar 3,9 procent. Därför efterlyser kommissionär Danuta Hübner, ansvarig för regional utveckling, en mer sammanhållen politik för att minska kunskaps- och forskningsklyftorna inom EU.

För att forskare och företag lättare ska kunna se vilka finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga ska handledningsmaterial erbjudas. Kommissionen vill även se ökat informationsutbyte mellan regionala och lokala myndigheter och mottagarna av forskningsstöd. Dessutom uppmuntras medlemsstaterna och de enskilda regionerna att komma med förslag på hur samordningen mellan EU:s stöd för regional utveckling och forskning ska förbättras.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

24 Sep 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information