Forskning vid USBE nomineras till Globe Award

Sirp har studerat avkastningen i ett antal amerikanska företag och konstaterat att det är lika bra att investera i företag med hög miljöprestanda som i företag som inte tar samma miljöansvar. Det innebär att det inte ligger någon ekonomisk förlust i att satsa på miljön.

Professor Lars G. Hassel, programchef för den Mistra-finansierade forskargruppen är glad över att arbetet uppmärksammas utanför forskarvärlden. Med uppmärksamheten hoppas man på att vinna större erkännande både nationellt och internationellt, vilket i sin tur banar väg för ett ökat stöd för hållbarhetsarbete.

Bakom priset och nomineringen står Globe Forum, en organisation med ett världsomspännande nätverk som arbetar för att föra företag närmare varandra. Global Award-utmärkelsen ska uppmärksamma innovativa satsningar inom CSR som främjar hållbar utveckling och den globala ekonomin.

/Maria Didi

13 Mar 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information