Grönbok om klimatförändringarna

I grönboken pekar kommissionen ut ett antal nyckelfrågor om klimatförändringarna som den önskar få in svar på. Alla intresserade, såväl organisationer som privatpersoner, är välkomna att lämna sina synpunkter. Grönboken kommer att vara öppen fram till den 30 november.

/Maria Didi

Mer information

14 Aug 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information