Miljö i fokus för Sveriges ordförandeskap i EU

Utöver miljön nämnde Reinfeldt även ökad frihandel, den inre marknaden, mänskliga rättigheter och samarbetet för att bekämpa internationell brottslighet som prioriterade frågor för Sverige att driva inom ramen för det europeiska samarbetet.

/Maria Didi

Läs mer

01 Okt 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information