Ny möjlighet till EU-finansiering av miljöprojekt: LIFE+

Syftet med LIFE+ är att bidra till att utveckla och genomföra EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. Budgeten är sammanlagt cirka 20 miljarder kronor för sjuårsperioden. Sveriges andel blir cirka 80 miljoner kronor per år. Nationell finansiering med motsvarande belopp krävs.

LIFE+ består huvudsakligen av två delområden: "Naturvård och biologisk mångfald" respektive "Miljöpolitik och miljöförvaltning/styrning". Ett mindre, tredje område är ""Information och Kommunikation"", som Europeiska kommissionen huvudsakligen själv administrerar. Den första utlysningsomgången löper mellan  15 september och 1 december 2007.

Den 17 september kommer Naturvårdsverket att bjuda in till seminarium och workshop om LIFE+ som främst riktar sig till dem som planerar att lämna in ansökningar till 2007 års ansökningsomgång. Program och anmälningsblankett kommer att finnas tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats från mitten av augusti.

Kontakt på Naturvårdsverket är:
LIFE+ Miljö: Anita Moberg, anita.moberg@naturvardsverket.se
LIFE+ Natur: Anna Lindhagen, anna.lindhagen@naturvardsverket.se

/Maria Didi

Naturvårdsverket, LIFE+

13 Aug 2007 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information