EU-miljoner till forskning vid Umeå universitet

Projektet ingår i EU:s ramprogram för forskning och utveckling (FP7), och är en del av institutionens forskning om infrastruktur och lärande. Projektbidraget ska användas till forskning om hur digitala lärresurser kan utvecklas och göras tillgängliga för universitetslärare.

Läs mer

/Andrea Bohman


19 Sep 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information