EU-miljoner till miljöprojekt

Projekten är inriktade på miljöpolitik och förvaltning/styrning (governance), kommunikation och information eller naturvård och biologisk mångfald. Programmet LIFE+ pågår mellan 2007 och 2013. I den första etappen av LIFE+ tilldelar EU 143 projekt sammanlagt 1,86 miljarder kronor. De åtta svenska projekten beviljas 120 miljoner kronor. Ingen av projekten har sin bas i Norrbotten eller Västerbotten.

Läs mer

/Andrea Bohman

29 Okt 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information