Fysikprofessor får europeiskt anslag för toppforskning

- Det känns verkligen roligt! Det är ett erkännande för kvalitén i vår  verksamhet, och visar att vår forskning befinner sig vid den absoluta  frontlinjen. Med hjälp av prispengarna kommer jag att kunna utöka min  forskargrupp på ett betydande sätt, och även koncentrera mig på  forskning under en femårsperiod, säger Mattias Marklund.

Förra våren lanserade det nybildade European Research Council (ERC)  sin första utlysning, ""Starting Independent Researcher Grant"". Syftet är att stödja de mest framstående unga forskarna och anslagen ligger
på  900 000 till 3,6 miljoner kronor per år i upp till fem år. Cirka 300 ansökningar har nu fått bidrag, ungefär tre procent av de sökande, vilket innebär att Mattias Marklund tillhör Europas toppforskare.

Läs hela pressmeddelandet här.

/Martin Persson

06 Maj 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information