Idag samlas EU:s alla miljöministrar i Bryssel

EU:s miljöministrar samlas idag för ett möte kring kommissionens klimat- och energipaket som presenterades i början av januari. Under mötet skall det samtalas runt olika lagförslag inom klimatpaketet, ett sådant lagförslag är de nationella målen för att minska utsläpp av växthusgaser.

I dagsläget har EU tagit ledningen i att formulera ett ambitiöst klimatmål, för Sveriges del är det ytters viktigt att ta fram en tydlig tidsplan för att de interna besluten ska tas innför klimatmötet som ska hållas i Köpenhamn.

Läs mer.

/Huda Zaid

03 Mar 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information