Industrins konkurrenskraft garanteras

På toppmötet i Mars nåddes en kompromiss som angående den energiintensiva industrin och miljökraven. Kompromissen innebär i praktiken att denna industri innefattas i konceptet med utsläppsrätter men ges två garantier för att säkra dess konkurrenskraft.
 
En av två lösningar kan tillämpas om de internationella förhandlingarna för att utöka konceptet med utsläppsrätter till global nivå fallerar. (1) Industrin undantas från auktioneringen av utsläppsrätter utan tilldelas dessa gratis. De innefattas på detta sätt ändock i konceptet med utsläppsrätter. (2) EU kan komma att tvinga utomeuropeiska företag som vill ta del av den Europeiska marknaden att delta i EU Emmission Trading Scheme och därigenom inte få någon komparativ fördel mot de inomeuropeiska industrierna.

/Martin Persson

25 Mar 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information