Norrlandslänen vill satsa på Botniska korridoren

Botniska korridoren är en transportlänk med tydlig transnationell dimension.  Korridoren utgörs av flera olika järnvägssträckor på både svensk och finsk mark. Den är en viktig länk i Europas godstransportsystem då den sammanbinder Sverige, Finland, Norge och Ryssland med övriga Europa. Företrädarna för de fem nordligaste länen anser att det finns flera argument till varför regeringen bör lyfta fram vikten av Botniska korridoren i sina kontakter med kommissionen. En av de tyngst vägande orsakerna är det faktum att Europa idag till en betydande del är beroende av svenska råvaror.

I skrivelsen nämns bland annat att "Den starkt ökande efterfrågan på miljövänliga godstransporter  på järnväg  och trycket från gruvindustrins expansion gör att  befintliga transportlösningar längs Botniska korridoren måste utvecklas".

/Martin Persson

Läs skrivelsen i sin helhet här.

 

08 Apr 2008 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information