Nytt Europeiskt institut för Innovation och Teknik

Europeiska parlamentets rapportör i ärendet, Reino Paasiliinna, uttalade sig positivt efter omröstningen som godkände Rådets utlåtande. Utlåtandet var en kompromiss som godkände skapandet av det Europeiska institutet för Innovation och Teknik (EIT).   Utfallet var en stor framgång för parlamentet "kompromissen understryker innovationernas roll i utvecklingen. Innovationer är ett område som (EU)  måste bli bättre inom. Våra duktiga forskare och studenter kan idag inte dra full nytta av sitt arbete genom att det inte finns någon som kan hjälpa dem att omvandla sin forskning till kommersiella produkter" .

Syftet med EIT är att underlätta för innovativa idéer som kommer fram genom forskning att omvandlas till kommersiella produkter.  Strukturen för att genomföra detta är bildandet av grupper inom EIT, Knowledge and Innovation Communities.  Inom dessa grupper kommer universitet, företag och andra aktörer att samarbeta inom tematiska grupper. Grupperna måste innehålla minst tre partners från två länder och minst ett universitet och ett privat företag som medlemmar.

Senast 18 månader efter bildandet av EIT kommer de första, grupperna inom EIT att sjösättas. Troliga teman för de första grupperna är i dagsläget: förnyelsebar energi och nästa generation av kommunikation - och informations teknologi.

Det finns dock några hinder att övervinna innan institutet kan slå upp sina portar. En fråga som måste lösas är var sätet skall upprättas, Strasbourg, Wroclaw, Budapest och Wien har alla nämnts som möjliga platser.

Läs mer här.

/Martin Persson

11 Mar 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information