Vem kan påverka vad i FP7?

På uppdrag av utbildningsdepartementet har Dan Andrée sammanställt handboken som bland annat beskriver hur ramprogrammets arbetsprogram förbereds av kommissionen och vilka möjligheter som finns att komma med externa synpunkter på dessa.

Frågor som berörs är exempelvis:
- Vem kan ge synpunkter på innehållet i arbetsprogrammen?
- Vilka delar är det klokast att ge synpunkter på?
- När skall åsikter lyftas?
- Hur görs det på bästa sätt?

Rapporten hittas här.

/MF

19 Maj 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information