Kollektivt och klimatsmart tänkande under Europeiska trafikantveckan

Målsättningen med denna kampanj är att försöka minska vår negativa påverkan på miljön och samtidigt förbättra livskvaliteten, främst för boende i tätorter och i städer. I norra Sverige står Boden och Piteå som deltagande städer i årets kampanj.

Energiförsörjningen till våra transportmedel kommer huvudsakligen från fossila bränslen vilket resulterar i att denna sektor utgör en stor källa till koldioxidutsläpp.

Av Europas totala koldioxidutsläpp står personbilstrafiken och transportsektorn för 40 procent av utsläppen, vilket innebär att all reducering av fordonsanvändningen kan ha en positiv inverkan på miljön.

Alternativa transportmedel till biltrafik är ett viktigt fokusområde och cykel eller gång uppmuntras precis som samåkning i form av bildelning och kollektivtrafik.

Årets kampanj kan ses som extra intressant med tanke på FN:s kommande Klimatkonferens i Köpenhamn, 7-18 december, då förhoppningsvis ett nytt, globalt, klimatavtal kan komma till stånd.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Läs mer på det svenska ordförandeskapets hemsida

Läs mer om Bodens deltagande

Läs mer om Piteås deltagande

/ Maria Estefors

"Klimatsmart i stan" är temat för årets kampanj, som utgör den åttonde i ordningen sedan Europeiska trafikantvecken etablerades 2002, på initiativ av dåvarande miljökommissionären Margot Wallström. Idén till denna kampanj kommer ursprungligen från den franska kampanjen "I stan utan min bil".
16 Sep 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information