Rådsmöte om transport, telekommunikation och energi

Ministrarna antog även rådsslutsater om EU:s sjöfartspolitik samt en handlingsplan för utbyggnad av intelligenta transportsystem (ITS). ITS ska bland annat bidra till minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet samt en bättre miljö.

Man beslöt vidare att modernisera direktivet om arbetstidens förläggning för personer som arbetar med mobilt vägarbete. Syftet med förslaget är att förbättra hälsa och säkerhet för dessa personer, öka trafiksäkerheten samt förbättra konkurrensen.

Läs pressmeddelandet

/Torbjörn Lindahl


06 Apr 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information