TEN-T konferens i Italien

Den årliga konferensen om det trans-europeiska transportnätverket (TEN-T) hålls i Neapel, Italien under den 21-22 oktober anordnad av Europeiska kommissionen, det italienska transport- och infrastrukturministeriet och det svenska ordförandeskapet i EU.

Årets tema handlar om TEN-Ts framtid; "TEN-T dagarna 2009: Trans-europeiska transportnätverket: brobyggande mellan Europa och dess grannländer".Konferensen kommer att bestå av rundabordsdiskussioner samt workshops med teman som; "Höghastighetsbanor" , "Medelhavs- och Nordafrikanska dimensionen: Länken mellan Europa och Afrika" och "TEN-T integrering: utmaningen med EU-utvidgningen"

Konferensen erbjuder möjligheten att fördjupa sig i implementeringen av TEN-Ts prioriterade projekt och resultaten från konferensen kommer förhoppningsvis att leda till etablerandet en mer realistisk bild av de framtida projektavslutande. Som årets tema indikerar är reflektion över det framtida ramverket för TEN-T politiken, utifrån delade erfarenheter, en viktig fråga. TEN-T målsättningen är att kunna presentera gemensamma prioriteringar innan 2020.

Bland de svenska deltagarna vid konferensen finns bland annat infrastrukturminister Åsa Torsensson, Kaj Holm, VD för Öresundbrokonsortiet samt Sören Belin, VD för Green Cargo.

Läs mer om TEN-T dagarna 2009

Läs konferensprogrammet

/ Maria Estefors

25 Sep 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information