Vetenskap i samhället

Vetenskap i samhället (SIS) är ett program inom sjunde ramprogrammet (FP7) vars målsättning är att förstärka och uppmärksamma den sociala dimensionen inom forskning.

SIS-programmet önskar lyfta fram aktiviteter som fokuserar på styrning av forskningssystem, forskningsetik, ansvarstagande inom forskning, kvinnor inom vetenskapen samt främjandet av vetenskapsutbildning och vetenskapskommunikation.

Expertgruppen hos Aktivitetsövervakningen inom Vetenskap i samhället i Europa (MASIS) har utarbetat en rapport som analyserar nya trender och gränsöverskridande frågor inom det europeiska vetenskapssamhället.
Rapporten riktas mot beslutsfattare och forskare och är utarbetad för att bidra till genomförandet av det Europeiska forskningsområdet (ERA).
En av de viktigaste trenderna som identifierats är framväxandet av en europeisk modell av vetenskap i samhället.

Janez Potocnik, Europeiska kommissionen, DG Forskning, säger, i rapportens förord, sig "vara övertygad om att denna tankeväckande rapport kommer att bidra till en bas för reflektion och innovativa idéer om på vilket sätt de europeiska samhällena interagerar och utformar vetenskap inom kontexten för ett verkligt Europeiskt forskningsområde".

 

Läs mer om rappporten

 

/ Maria Estefors

 

11 Dec 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information