Effektivare ljus och energismarta hus

Varje år arrangerar EU-kommissionens generaldirektorat för gemensamma forskningscentret två frivilliga program för energisparande. GreenLight uppmuntrar deltagare att installera effektivare belysning, medan GreenBuilding uppmuntrar energieffektiva lösningar i byggnader genom värmeisolering, användning av gröna energikällor som exempelvis solceller, m.m.

Sedan 2000 har 500 partners i GreenLight sparat totalt 24 miljoner euro och minskat koldioxidutsläppen i Europa med 94 miljoner kilogram per år. Sedan 2005 har 185 partners i GreenBuilding minskat energi konsumtionen med genomsnittet 41% i 286 byggnader. De flesta projekten medförde också mer besparingar än vad inledningsvis beräknades.

I år vann bland annat Brostaden från Stockholm utmärkelsen "bästa företagspartner" i GreenBuilding efter att ha byggt om 34 byggnader och minskat energikonsumtionen med 38%.

Anslutning till GreenLight görs till Kalle Hashmi på Energimyndigheten.
Anslutning till GreenBuilding görs till Paolo Bertoldi på EU-kommissionen.

GreenLight programmet

GreenBuilding programmet

EU-kommissionens pressmeddelande för vinnare 2010

/Niklas Hjelm Smith

20 Apr 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information