Energiska Norrland hjälper EU med klimatmålen

- Det som händer på energiområdet i norra Sverige är mycket viktigt för Sverige men också för övriga Europa för att nå de uppsatta målen för 2020 och 2050, betonade svenska energirådet, Martina Högberg, vid svenska EU-representationen i Bryssel vid onsdagens seminarium From wood to wheel.

Samarbetet i norra Sverige inom området förnyelsebar energi och bioraffinaderier är under kraftig utveckling. Under parollen "energirevolutionen från norr som ska hjälpa Europa uppfylla sina klimatmål" genomfördes i veckan ett seminarium i Bryssel. Bakom arrangemanget stod Processum, Bio4Energy, Solander Science Park och North Sweden European Office i samarbete med Sveriges Permanenta Representation till EU. Syftet med seminariet var framför allt att öka kunskapen om vad som händer i norra Sverige inom området energi och bioraffinaderi.

100929_Stellan

- Allt som idag kan göras från olja kan göras från skogen, betonade professor Stellan Marklund, programchef för forskningsprogrammet Bio4Energy som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Lantbruksuniversitetet samt klustren Processum i Övik och Solander Science Park i Piteå.

01 Okt 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information