EU:s miljöpolitik

Regionkommittén anordnade en debatt om EU:s framtida miljöpolitik. Janez Potocnik, EU-kommissionär för miljöfrågor och Jo Leinen Europaparlamentariker och ordförande i parlamentets miljöutskott deltog i debatten.

Läs rapporten från Regionkommitténs möte

Jo Leinen talade även om nästa steg efter klimatmötet i Köpenhamn på ett event som anordnades av European Policy Center (EPC).

Läs rapporten från EPC:s möte

/Tereza Nuaila

04 Mar 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information