Innovationsunionen

EU-kommissionen har lanserat sitt tredje flaggskeppsinitiativ inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020. Initiativet "Innovationsunionen" ska påskynda utvecklingen av nya varor och tjänster med målet att skapa högre tillväxt och fler jobb.

Innovationsunionen fokuserar på områden som klimatförändringar, energieffektivitet och ett hälsosamt liv för EU-medborgarna. En viktig del av strategin är att göra Europa till en av de världsledande inom vetenskapsområdet genom att satsa mer på forskning och utveckling.

Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att bättre utnyttja de 86 miljarder euro i strukturfondsmedel som ska gå till forskning och innovation under perioden 2007-2013. Man kommer även att föreslå en ram för strukturfonderna efter 2013 som är mer inriktad på innovation. EU-kommissionen publicerade även ett meddelande om hur regionalpolitiken kan bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin på området smart tillväxt och särskilt av huvudinitiativet Innovationsunionen. Kommissionen anser att regionalpolitiken i själva verket är ett sätt att omsätta Innovationsunionens prioriteringar i praktisk handling.

Innovationsunionens webbplats

/AG 

07 Okt 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information