Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

I ett brev till Europeiska kommissionens president José Manuel Barosso, kommissionären för transport Siim Kallas och kommissionären för miljö Janez Potocnik framför över 50 europeiska näringslivsorganisationer kritik mot Internationella Sjöfartsorganisationen IMO:s beslut om nya svavelregler för det så kallade SECA-området, som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

Läs mer om näringslivsorganisationernas brev på Svenskt Näringslivs webbplats

Läs våra tidigare nyheter om de nya svavelreglerna:

Fortsatt debatt om svavel

Framtidens transporter och svavel på agendan

Basindustrin hotas

 /Tereza Nuaila

18 Maj 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information