Open days affischtävling 2010

Över 200 regioner och städer arrangerar den åttonde Open days i Bryssel, ett veckolångt program med över 100 seminarier, workshops, debatter och utställningar. DG Regionalpolitik i samarbete med Regionala studieföreningen anordnar en tävlig till Open days för nyligt avslutade doktorander med att presentera sin forskning genom en affisch. Första pris är 750 €. Andra pris är 250 €. Utvalda finalister blir inbjudna till Open days tillsammans med betald vistelse och resa till Bryssel.

Deltagarna måste antingen vara i processen på att avsluta sin doktorand eller gjort det i de senaste tre åren. En CV tillsammans med en sammanfattning av sin forskning på max 1000 ord måste skickas till info@rsa-ls.ac.uk tidigast 30 april 2010. Man måste också vara beredd på att förbereda sin affisch för en specifik session samt svara på frågor från en tävlingsjury. Bidragen kommer att bedömas med kriterierna "organisation, innehåll och syfte", "visuellt genomslag" och "svarskvalité".

Tävligens hemsida

Regionala studieföreningen

Open days

/Niklas Hjelm Smith

26 Mar 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information