Tyck till om biologisk mångfald

I januari 2010 publicerade EU-kommissionen ett policydokument med visioner och mål för biologisk mångfald i Europa efter 2010. Nu hålls ett samråd för berörda aktörer för att få in synpunkter på de förslag till åtgärder som pekas ut.

Samrådet pågår fram till 22 oktober 2010.

EU-kommissionen förväntas publicera en strategi för bevarande av biologisk mångfald efter december i år.

Besök konsultationens webbplats

/AU

31 Aug 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information