Förändringens vindar i vindindustrin

Inom ramen för EU-kommissionens vecka för hållbar energi, Sustainable Energy Week, arrangerade aktörer inom vindindustrin till havs från tre länder runt Nordsjön ett seminarium om framsteg och framtiden för industrin. Niels Ladefoged från Connie Hedergaards kabinett (EU-kommissionär för klimatfrågor) inledde med att sätta energipolitiken i ett sammanhang och poängterade att om EU:s ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp ska kunna uppnås så måste man jobba brett att få bort koldioxid som restprodukt vid produktion av energi. Landefoged  tog upp flera lösningar på problemet och menade att vindkraft till havs kan vara en nyckellösning speciellt för vissa länder. Han kopplade sitt anförande till EU-kommissionären med ansvar för Energi, Günter Oettinger och EU:s färdplan mot energieffektivitet 2050.

Matthew Hill från Tendring, Essex, Presenterade en av de mest ambitiösa havsbaserade vinkraftsparkerna; The East Anglia Aray utanför Englands sydöstra kust som har en total kostnad på € 31, 85 miljarder. Vindkraftsparken beräknas kunna bidra stort till Storbritanniens åtaganden att minska andelen koldioxidbaserad energi. Samtidigt beräknas 150.00 jobb kunna skapas i sektorn fram till 2020, då är inte indirekta jobb inräknade. 

Nanne Seidelin från Central Denmark Region talade om Danmarks ledande roll och speciellt centrala Jylland som länge har varit center för utveckling av vindkraft. Hon talade om vikten av att ge vindenergiföretagen stöd för testanläggningar och även skapa specialinriktade universitetsutbildningar tillsammans med industrin. Redan idag har Regionen stor andel vindkraft och målet är att öka andelen till 50% av den förbrukade energin till år 2020. 

Viggo Iversson som representerar ett kluster av företag huvudsakligen från Norge pekade på Norges stora fördelar efter erfarenhet i utvinning av andra energislag; olja och gas samt vattenkraft  (99 % av den inhemska energin kommer från vattenkraft). Tore Engevik från Vestavind Offshore i Noge tog upp att den praktiska utbyggnaden i Norge inte hunnit långt men att man inte har bråttom och satsar mycket utveckling, bland annat har världens första konventionella flytande vindkraftverk sjösatts i Norge.

/Per Stagnell

14 Apr 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information