Hur kan regionala myndigheter öka sin energieffektivitet?

111014 ICT4EE

EU-kommissionen och Regionkommittén har lanserat en hemsida som är inriktad på initiativ för energieffektivitet och hållbar utveckling inom områden som är relevanta för de flesta lokala och regionala myndigheter i Europa.

Hemsidan innehåller praktiska vägledningar där de lokala och regionala myndigheterna kan läsa sig till hur de kan utveckla energieffektivitetsinitiativ, exempelvis genom att informera om lämplig teknikanvändning eller vilka mätmetoder som kan användas. Ytterligare så erbjuder hemsidan specifika exempel på fall där lokala och regionala myndigheter i EU har genomfört energieffektivitetsinitiativ med hjälp av IKT. I samtliga fall ges en ingående beskrivning av hur initiativet har utarbetats, vilka framsteg som gjorts och vilka lärdomar som dragits så att andra myndigheter kan ta del av erfarenheterna.

Läs mer om hemsidan och vad ni kan bidra med här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

14 Okt 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information