Jokkmokk Winter Conference 2012

Jokkmokk Winter Conference_lång

Jokkmokk Winter Conference är ett årligt forum där unga yrkesverksamma, studenter, miljöaktivister och företagare kan inhämta nya kunskaper och erfarenheter samt få möjlighet att etablera relationer med ledande experter och beslutsfattare inom hållbar utveckling.

Titeln för årets konferens är "Transition: from Knowing to Implementing. How to cope with (climate) change?" och är inriktat på hur klimatförändringen och dess effekter i (sub-) arktiska områden hotar framtiden i norr. Viktiga branscher som fiske, skogsbruk, energiproduktion, turism och renskötsel kommer att drabbas hårt och det finns ett stort behov av att anpassa sig till förändringar, men också att dra nytta av nya affärsmöjligheter och därigenom skapa en hållbar utveckling. Huvudfrågor för årets konferens är följaktligen:

  • Klimatets återhämtningsförmåga och traditionell ekologisk kunskap
  • Förändrad markanvändning och klimatförändringar
  • Effektiv och förnybar energi: framtiden för energiteknik
  • Anpassning och förändringsmöjligheter


Exempel på deltagare och föreläsare är Andreas Carlgren, svensk miljöminister, samt Steffen Weber, generalsekreterare i EU Arctic Forum som syftar till att främja en bättre förståelse av förändringarna i Arktis och att stödja utvecklingen av en sammanhängande europeisk politik med avseende på Arktis.

Konferensen samordnas med den traditionella Jokkmokk Vintermarknad och dess olika evenemang. Passa på att uppleva Jokkmokk belägen vid polcirkeln!

Ni kan hitta mer information om Jokkmokk Winter Conference här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

12 Sep 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information